Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

WYDAWNICTWA

Wydawnictwa Biblioteki Cracovia-Leopolis dostępne:

 • w Oddziale TML Kraków, ul. Piłsudskiego 24, w każdą środę od godziny 15-17
 • poprzez kontakt mailowy info@cracovia-leopolis.pl
 • poprzez kontakt telefoniczny z Barbarą Szumską tel: (12) 633-45-23, kom. 695-334-523

W serii BIBLIOTEKA CRACOVIA-LEOPOLIS ukazały się:

 1. Kornel Makuszynski - Listy ze Lwowa Kornel Makuszyński
  LISTY ZE LWOWA
  Wstęp Ireneusz Kasprzysiak
  Rok wydania 1998

 2. Listy pisane w latach 20. ubiegłego wieku pokazują Kornela Makuszyńskiego jako bystrego i wrażliwego obserwatora swojego świata.

 3. Stanis3aw S. Nicieja - ZADWÓRZE - POLSKIE TERMOPILE Stanisław S. Nicieja
  ZADWÓRZE - POLSKIE TERMOPILE
  Wstęp Janusz M. Paluch
  Rok wydania 2000

  W 80 rocznicę bitwy pod Zadwórzem przypominamy tamte dramatyczne chwile.


 4. Tadeusz Kamiński - Tajemnica Czarnego Lasu Tadeusz Kamiński
  TAJEMNICA CZARNEGO LASU
  Rok wydania 2001

  Milion czterysta tysięcy przedstawicieli polskiej inteligencji zapłaciło życiem w latach hitlerowskiej i sowieckiej okupacji kraju. 8 sierpnia 1941 roku dokonała się szeroko zakrojona eksterminacja inteligencji polskiej Stanisławowa. Mimo upływu wielu lat, starań i poszukiwań - wciąż nie wiadomo dokładnie, ile było ofiar.
 5. Lwów u siebie i pod Wawelem LWÓW U SIEBIE I POD WAWELEM
  Wybór tekstów o polskiej historii i kulturze Lwowa i Małopolski Wschodniej z kwartalnika "Cracovia-Leopolis" 1995–2003, część 1.
  Rok wydania 2004.
  Wydano z okazji jubileuszu XV-lecia Oddziału Krakowskiego TMLiKP-W 1989-2004.


 6. Lwów w?ród nas LWÓW WŚRÓD NAS
  Wybór tekstów o polskiej historii i kulturze Lwowa i Małopolski Wschodniej z kwartalnika "Cracovia-Leopolis" 1995–2004, część 2.
  Rok wydania 2006
  Wydano z okazji X-lecia kwartalnika "Cracovia-Leopolis" 1995-2005 7. Krzysztof Ko3tun - Wita? Lwowski Krzysztof Kołtun
  WITRAŻ LWOWSKI
  Wstęp Janusz M.Paluch
  Rok wydania 2006

  Zbiór wierszy Autora, który zauroczony piêknem miast dzieli swoje serce miêdzy Lwów i Kraków.
 8. Marta Wo1/4niak - REPORTA? Z PAMIECI Lwów - Zadwórze Marta Woźniak
  REPORTAŻ Z PAMIĘCI Lwów - Zadwórze
  Rok wydania 2008

  Książka Marty Woźniak, lwowianki, autorki wielu artykułów, także w Cracovia-Leopolis, to historia rodziny, ludzi, którzy od wieków żyli na Kresach i którym z powodu drugiej wojny światowej przyszło zapłacić za to najwyższą cenę.
  Książka wydana w 65 rocznicę ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na polskich mieszkańcach Kresów Południowo-Wschodnich

 9. LEOPOLIS UBIQUE PRAESENS - LWÓW WSZĘDZIE OBECNY LEOPOLIS UBIQUE PRAESENS - LWÓW WSZĘDZIE OBECNY
  Wybór tekstów o polskiej historii i kulturze Lwowa i Małopolski Wschodniej z kwartalnika Cracovia-Leopolis 1995 - 2008, część 3
  Rok wydania 2009-06-09

  Wydano z okazji Jubileuszu XX-lecia Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 1989-2009 10. SESJA HISTORYCZNA Z OKAZJI XX-LECIA SESJA HISTORYCZNA Z OKAZJI XX-LECIA
  O/KRAKOWSKIEGO TML i KP-W 1989-2009
  25 kwiecień 2009 r.
  Wygłoszone referaty:
  - Dr Karolina Grodziska - Widoki Lwowa w zbiorach Biblioteki Narodowej PAU i PAN w Krakowie
  - Mgr Helena Wiórkiewicz - Kolekcja Leopolis w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie
  - Mgr Teresa Dutkiewicz - Lwów - Polskie życie kulturalne Lwowa dziś
  - Dr Krystyna Gąsowska - Wspólnota Polska - okoliczności powstania i działalność 11. ROZMOWY KRESOWE I NIE TYLKO Janusz M. Paluch
  ROZMOWY KRESOWE I NIE TYLKO
  Rok wydania 2010
  Jest to zbiór 19 rozmów z ludźmi z Kresów, oraz z tymi, którzy dla pamięci Kresów wiele zrobili, przeprowadzonych przez p. Janusza M. Palucha dla kwartalnika Cracovia-Leopolis.
 12. LWÓW W CZASACH TRUDNYCH Tadeusz Ceypek
  LWÓW W CZASACH TRUDNYCH, notatki naocznego świadka
  Rok wydania 2011
  Profesor Tadeusz Ceypek - lekarz laryngolog urodzony w 1904 r. we Lwowie, gdzie spędził młodość, studiował i pracował, także przez cały okres okupacji sowiecko-niemiecko-sowieckiej. Jego notatki z okresu wojny i refleksje to świadectwo tamtych czasów, które minęły, ale nie powinny i nie mogą ulec zapomnieniu.


 13. Wczoraj i dzi? Janusz M. Paluch
  WCZORAJ I DZIŚ, Polacy na Kresach
  Janusz Paluch nową książkę także poświęcił tematyce kresów. Jego interlokutorzy to ludzie pełni pasji i zaangażowania. Nauczyciele, architekci, pisarze, kolekcjonerzy przenoszą swoje pasje na innych, także na młodzież. Czasami wywołują wrażenie, jakby byli odkrywcami nieznanego lądu i jego mieszkañców - bo też dla wielu z nasz Kresy są wciąż mało znane.
  Główny nurt, który przewija się w prezentowanych w książce rozmowach, to rozbudzenie fascynacji Kresami - ich przyrodą, ludzmi, kulturą i niezwykłą aurą. I jakże bolesnymi ludzkimi historiami, które są wciąż otwartą, niezagojoną raną.

 14. Wczoraj i dzi? NASZA HISTORIA, NASZA PAMIĘĆ
  Wybór tekstów o polskiej historii i kulturze Lwowa i Małopolski Wschodniej z kwartalnika "Cracovia-Leopolis" 2009–2013, część 4.
  Rok wydania 2014
  To już czwarta książeczka, która zawiera kolejny wybór ważniejszych publikacji z dwudziestu zeszytów kwartalnika "Cracovia-Leopolis" z pięciu lat - 2009-2013, a wydajemy ją w ć w i e r ć w i e c z e istnienia Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.