Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

O NAS

BLOKI TEMATYCZNE


1) Artykuły naukowe, popularno-naukowe i publicystyczne:  • Historia polityczna, militarno-obronna, społeczno-kulturowa, gospodarcza - do końca XiX wieku

  • Historia XX wieku do teraŸniejszoœci

  • Spuœcizna kulturalna - architektura i sztuka, literatura, folklor i rzemiosło; stan i ochrona zabytków

  • Cmentarze

  • Nauka i oœwiata w przeszłoœci i teraŸniejszoœci

  • Polacy na Wschodzie, ich organizacje i instytucje

  • Historia i współczesnoœć Koœcioła łacińskiego i kultury religijnej; inne obrzÂądki i wyznania

  • Geografia, bogactwa naturalne


2) Słownik geograficzno-historyczny


3) Biografistyka - ludzie i rodziny


4) Wspomnienia osobiste i rodzinne, towarzyskie, zawodowe, turystyczne, sportowe


5) Rozmowy


6) Poezja i proza, felietony


7) Nowe ksiÂążki, czasopisma kresowe


8) Działy informacyjne o aktualnych wydarzeniach


9) Inne: archiwalia, komentarze, apele

REDAKCJA:

31-111 Kraków ul. Piłsudskiego 27
info@cracovia-leopolis.pl

REDAKTOR nacz:

Janusz M. Paluch,

RADA REDAKCYJNA:


Ireneusz Kasprzysiak

Romana Machowska

Anna Madej


 
Janusz M. Paluch

Krystyna Stafińska

Anna StenglDanuta Trylska-Siekańska Marta Walczewska