Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

WERTUJĄĆ WYDAWNICTWA

• Nowy numer „Zeszytów Tłumackich” (47) przynosi sporo ciekawego materiału. Wśród kilkunastu artykułów trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na Opowieści z rodzinnego grodu (tzn. Stanisławowa – Tłumacz leży w tym województwie) Tadeusza Olszańskiego, a także na historię ks. Romana Dacy, kapelana AK na okręg lwowski (ks. K. Bukowski). Za serce chwyta relacja 15-letniego gimnazjalistyTomka Czyżyckego z wycieczki po Ziemiach południowo-wschodnich. Dziękujemy jego Dziadkowi za wprowadzenie wnuka w tematykę kresową.
W numerze dużo doskonałych kolorowych zdjęć.

Tu pozwalamy sobie zasugerować, by wzorem Krakowa podjąć starania o zorganizowanie we Wrocławiu corocznych wyjazdów uczniów gimnazjów (jeżeli jeszcze do tego nie doszło) na Ziemie Wschodnie od Wileńszczyzny po Karpaty i Kamieniec Podolski. Władze Krakowa zaakceptowały tę ideę i finansowanie.

• W najnowszym numerze „Biuletynu Informacyjnego” (61) TMLiKPW w Warszawie także sporo interesujących artykułów. Przede wszystkim Wspomnienie o Władzie Majewskiej (A. Kocan), o Kadetach w III Powstaniu Śląskim (J. Duda), wreszcie o Odbiciu więźniów ze szpitala przy ul. Zamarstynowskiej w 1943 r. (R. Piątkowski).
Na marginesie: czy warszawski TML nie chciałby obdarzyć swego pisma wdzięczniejszym tytułem? Bardziej lwowskim?

• Krakowski „Dziennik Polski” z 10 VI ’11 opublikował doskonały artykuł Teodora Gąsiorowskiego: Z polskich Kresów na „nieludzką ziemię”. Przedstawiona została historia podziału kraju przez Niemców i sowietów, decyzja o „przesiedleniach” do republik azjatyckich i na północ, a także zakres i praktyka deportacji.
Pierwsza fala wywózek nastąpiła w nocy 9/10 lutego 1940, druga 13/14 kwietnia 1940, trzecia 28/29 czerwca 1940, czwarta od 22 maja 1941, zaś miesiąc później (14 VI) z Litwy, Łotwy i Estonii oraz tzw. zachodniej Białorusi.
Ciekawe, że nadal sporna jest liczba deportowanych. W latach wojny polskie władze szacowały ją na ok. 3 miliony ludzi. Pięćdziesiąt lat po wojnie Rosjanie udostępnili swoje archiwa, z których wynikałaby liczba nieco ponad 300 tysięcy. Byli Sybiracy skłaniają się do pierwszej liczby, a historycy (?) ku drugiej. Można dopuścić, że prawda leży gdzieś po środku.

• W tymże „Dzienniku Polskim” z 17 VI ’11, w obszernym artykule Ormianie we Lwowie, G. Starzak omówiła zarówno historię od średniowiecza poczynając po czasy ostatnie, a także znaczenie postaci i powtórny pogrzeb Arcybiskupa Józefa Teodorowicza.

• W „Gazecie Lekarskiej” 10/2011 przeczytaliśmy dwa listy nadesłane do Redakcji w związku z 70. rocznicą mordu Profesorów lwowskich, w tym 16 lekarzy. Autorzy listów zwracają uwagę na potraktowanie tamtego dramatu przez piszących artykuły w GL jako zwykłej prasowej informacji, i to z błędami, a nie jako opisu niemieckiego bestialstwa.