Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Z TAMTEJ STRONY

Wydarzenia
• W Łucku odbyło się 10 lipca uroczyste nabożeństwo żałobne w rocznicę Rzezi Wołyńskiej, dokonanej przez UPA w 1943 roku. Odprawiono Mszę św. w języku łacińskim – Missa pro defunctis (Requiem) którą celebrował ks. bp M. Trofimiak, ordynariusz łucki; wśród koncelebrantów byli m.in. księża: W. Czajka, dziekan z Równego, W.J. Kowalów z Ostroga, a także księża z Ołyki oraz z Łodzi i Hrubieszowa. Nabożeństwo uświetnił chór chłopięcy z Bochni.
Nazajutrz odbyły się nabożeństwa żałobne na zbiorowych mogiłach pomordowanych Polaków w kilku miejscowościach, m.in. w Kisielinie i Porycku. Nabożeństwa te na cmentarzach i w kościołach diecezji łuckiej są wyrazem modlitewnej pamięci o naszych Rodakach, których życie zostało w nieludzki sposób przerwane.

Serdecznie dziękujemy ks. W.J. Kowalowowi za nadesłanie tych wiadomości pocztą mailową do naszej Redakcji.

Ucrainica
• Artykuł w „Rzeczpospolitej” z 3 III ’11: Ukraina: walka o pamięć, z podtytułem: Historia. Coraz silniej forsowana jest sowiecka wersja dziejów. Mniej mówi się o Wielkim Głodzie, a więcej o Armii Czerwonej (T. Serwetnyk i P. Kościński). Końcowy fragment tekstu: – Czy radykalizacja nastrojów na wschodzie i zachodzie grozi podziałem Ukrainy? – Ona jest objawem podziałów, które już istnieją. Może natomiast je jeszcze bardziej pogłębić, a nawet spowodować rozpad Ukrainy oraz nieodwracalną zmianę jej granic. Szczególnie dotyczy to zachodu Ukrainy. Już teraz władze przemysłowych obwodów na wschodzie kraju protestowały przeciwko finansowemu dotowaniu obwodów zachodnich. Przecież Zachód promuje przestępcze organizacje, jakimi były OUN i UPA. Na to nie może być zgody.
• Z prasy dowiadujemy się, że na terenie tzw. Ukrainy zachodniej przystąpiono do wyjaśniania młodzieży szkolnej oblicza i historii agresji sowieckiej we wrześniu 1939 roku. Dotychczas – w myśl podręczników sowieckich uczono, że nastąpiło wtedy połączenie odebranych Polsce „ziem zachodnich” z Ukraińską Socjalistyczną Republiką Sowiecką. Obecnie poinformowano młodzież w szkołach, że na obszarach tych mieszkali przedstawiciele różnych narodowości, w tym Polacy (!) i Żydzi, oraz że po zajęciu tych ziem wywieziono półtora miliona ludzi do najbardziej odległych zakątków Związku Sowieckiego. Których najwięcej – nie ­podano.
Pokazano również film Złoty wrzesień, który jest podobno wielkim aktem oskarżenia wobec sowietów. Równocześnie sprowadza się do szkół weteranów, którzy wyjaśniają młodzieży tamte sprawy w wersji zachodnioukraińskiej, ponieważ władze kijowskie nadal lansują sowiecką wersję historii. W proteście działacze nacjonalistyczni apelują o wywieszanie w domach portretów działaczy OUN, przede wszystkim Bandery, Szuchewycza i podobnych.