Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Anna Stengl, Barbara Szumska, PAMIĘĆ O LWOWSKICH PROFESORACH I POLSKIEJ TRAGEDII

Ze wzruszeniem relacjonujemy przebieg uroczystości, które w Katowicach zorganizowało Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich (oddział w Katowicach), Uniwersytet Śląski oraz Duszpasterstwo Akademickie w 70. rocznicę egzekucji dokonanej na Polskich Profesorach i członkach Ich rodzin na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie, nad ranem, 4 lipca 1941 roku.
19 czerwca 2011 r. o godz. 11.00 w krypcie Katedry Chrystusa Króla odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej pamięci tych, którzy zginęli owej pamiętnej nocy. Było niezwykle uroczyście! Z Duszpasterstwa Akademickiego do Katedry przybył orszak, a w nim poczty sztandarowe, profesorowie uczelni w strojach ceremonialnych, przedstawiciele kleru, członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo‑Wschodnich i młodzież akademicka. Mszę św. odprawił i tablicę poświęcił ks. Arcybiskup Damian Zimoń, uroczystość otworzył i tablicę odsłonił Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Wiesław Banyś i mgr inż. Stanisław Grossmann, wieloletni przewodniczący Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów P‑W w Katowicach.
Ze strony środowiska lekarskiego w organizację uroczystości niezwykle intensywnie zaangażowała się Śląska Izba Lekarska w osobach Prezesa dra Jacka Kozakiewicza i Dyrektor mgr Wandy Galwas-Prasałek. Dzięki pomocy finansowej osób prywatnych z krakowskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów P-W oraz Śląskiej Izbie Lekarskiej została wydana książka autorstwa Profesora Tadeusza Ceypka pt. Lwów w czasach trudnych – notatki naocznego świadka (w ramach serii Biblioteki Cracovia–Leopolis, t. 11, i Biblioteki Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej, t. 1)*. Dokonane przez nas opracowanie redakcyjne i wydanie wymienionej książki sprawiły, że zostałyśmy zaproszone na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Katedrze Chrystusa Króla, a potem na wspólny obiad w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej, w którym uczestniczyła także Prezes Stowarzyszenia Polskich Lekarzy we Lwowie doc. Ewelina Hrycaj-Małanicz.
Warto było przeżyć taki dzień, aby zobaczyć ogromne zaangażowanie organizatorów i uczestników uroczystości, podczas których godnie upamiętniono wielką tragedię polskich Profesorów i Ich Bliskich, uświadamiając także raz jeszcze niepowetowaną stratę, jaką poniosła polska ­nauka.
Śląskie środowisko akademickie przygotowało także sesję naukową nt. „Niezwykła więź Kresów Wschodnich i Zachodnich. Wpływ Lwowian na rozwój nauki i kultury na Górnym Śląsku po 1945 roku”, która odbyła się 26 maja 2011 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Uroczystego otwarcia obrad dokonał ks. Arcybiskup dr Damian Zimoń i JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Wiesław Banyś. Treść przedstawionych referatów jest świadectwem strat, jakie Polska poniosła w związku z tragedią, ale też dała wyraz temu, ile z osiągnięć polskiej inteligencji we Lwowie udało się przenieść w czasy powojenne, na obecne ziemie naszego kraju.
Niewątpliwie warto przytoczyć tytuły wygłoszonych referatów, które jednoznacznie obrazują związki Górnego Śląska ze Lwowem. Ale można chyba bez wątpienia powiedzieć, że tam gdzie pojawili się Polacy przesiedleni ze Lwowa i szerzej – wschodniej Małopolski, tam też przenieśli ten wielki potencjał intelektualny i organizacyjny, jakim byli i są obdarzeni.

Nowo odsłonięta tablica w Katedrze Chrystusa Króla w KatowicachProgram referatów wygłoszonych podczas konferencji przedstawia się następująco: ks. prof. Józef Krętosz (UŚ) – Mord na profesorach lwowskich uczelni na Wzgórzach Wuleckich 4 lipca 1941; prof. Maria Pawłowiczowa – Dwaj profesorowie lwowscy, o których należy pamiętać – ks. Władysław Komornicki i ks. Stanisław Frankl; ks. dr Damian Bednarski (UŚ) – Tradycje lwowskiego duszpasterstwa w Katowicach – ks. Michał Rękas i ks. Jan Szurlej; dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz (UŚ) – Kresowe rodowody kadry Uniwersytetu Śląskiego; prof. Andrzej Linert (UJ) – Teatr śląsko-lwowski; prof. Andrzej Grabowski – Znaczenie Lwowiaków w tworzeniu śląskiego środowiska plastyków; mgr inż. Stanisław Grossmann (Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów P-W) – Politechnika Lwowska jako Alma Mater polskich politechnik; mgr Antoni Wilgusiewicz (Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów P-W) – Lwowianie na Politechnice Śląskiej; prof. dr hab. Jolanta Szulakowska-Kulawik (Akademia Muzyczna w Katowicach) – Udział muzyków lwowskich w tworzeniu Śląskiego Konserwatorium Muzycznego i katowickiego środowiska artystycznego; dr hab. Alojzy Czech (Uniwersytet Ekonomiczny) – Udział Lwowian w działalności Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach; mgr Lesław Jóźków (Komisja Historyczna Śląskiej Izby Lekarskiej) – Lwowianie w lecznictwie na Górnym Śląsku po 1945 roku.

* Omówienie książki prof. Ceypka zamieścimy w następnym numerze CL (4/11).