Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

LISTY DO REDAKCJI

Nadeszła ciekawa przesyłka z Bytomia od Pani Ewy Poźniak:

Szanowna Redakcjo! Odpowiadając na Waszą prośbę o nadsyłanie gazet, dokumentów itp. o działalności polskich rodzin we Lwowie, przesyłam odkserowaną gazetę – miesięcznik „Lwowskie Wiadomości muzyczne i literackie” z września 1927 r. Oryginał tej gazety schowałam sobie na pamiątkę, ponieważ na trzeciej stronie, w alfabetycznym spisie członków Związku Muzyków-Pedagogów, widnieje nazwisko mojej Babki, Izabelli Poźniakowej, zamieszkałej we Lwowie przy ul. Jakóba Strzemię 7, która uczyła śpiewu solowego, gry na fortepianie i solfeżu w Konserwatorium Muzycznym we Lwowie. Ten fakt jest mi tym droższy, gdyż sama jestem muzykiem. […] Serdecznie pozdrawiam całą Redakcję.

Bardzo dziękujemy za list i gazetę. Bardzo się nam przyda, bo wiele tam ciekawych wiadomości, a szczególnie ów spis muzyków lwowskich – do Archiwum Wschodnich Małopolan.
Czytelników informujemy, że nadesłany numer nosi liczbę 22, co oznacza, że gazeta ukazywała się od 1926 r. Redaktorem naczelnym był Władysław Gołębiowski, a Redakcja mieściła się przy ul. Konopnickiej 8. W piśmie publikowali znani lwowscy autorzy. W numerze znajdujemy więc m.in. rozmowę z J. Osterwą, przeprowadzoną przez Juliusza Petry’ego, szkic historyczny Mieczysława Opałka, recenzję z Teatru Wielkiego i szereg innych tekstów.
Wspomniany spis pedagogów muzycznych zawiera prawie 200 nazwisk – nauczycieli śpiewu solowego gry na organach, fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli; śpiewu solowego oraz solfeżu i śpiewu chóralnego; kompozycji, teorii, harmonii i historii muzyki, akompaniamentu i in. Należeli tu również nauczyciele z Czortkowa, Doliny, Drohobycza, Gródka Jagiellońskiego, Kołomyi, Krosna, Łucka, Przemyśla, Sambora, Sanoka, Stryja; a nawet niektórzy z Warszawy, Łodzi, Tarnowa.
Wśród lwowskich pedagogów spotykamy wiele znanych nazwisk, przede wszystkim Adama i Mieczysława Sołtysów, Izabelę Poźniakową, Helenę Oleską, Wandę Elektorowiczową, Helenę Ottawową. O kilku spośród wymienionych pisaliśmy w CL.
Jeszcze raz dziękujemy! A może spisałaby Pani wspomnienie rodzinne o Izabeli Poźniakowej?