Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Joanna Karpacka-Nasiek, BRODZIANIE W SWOIM MIEŚCIE

Dwudziestego maja 2010 r. członkowie Koła Przyjaciół Brodów wyjechali po raz piąty do swego miasta. Tym razem była specjalna okazja. W Brodach został zbudowany nowy kościół rzymskokatolicki i 22 maja 2010 r. miało nastąpić jego poświęcenie.
Parafia rzymskokatolicka w Brodach została erygowana w 1594 r., a w 1596 roku Stanisław Żółkiewski wybudował skromny kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w stylu renesansowym. Kościół ten w nieznacznie zmienionej formie dotrwał do dziś.
Hrabina Ludwika Abramowiczowa, mieszkanka Brodów, po pobycie w Częstochowie w 1900 r. namalowała obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Teresy i ofiarowała kościołowi parafialnemu. Proboszcz parafii, ks. Emil Kobierzycki, w czasie ekspatriacji wywiózł obraz Matki Bożej do Opola, gdzie znajduje się do dziś w kościele „Na Górce”.
Po II wojnie światowej kościół został zamieniony na salę gimnastyczną, w 1990 r. na krótko wrócił do swych funkcji. Po wyremontowaniu kościoła przez katolików greko­katolicy odebrali go, przerobili na cerkiew i do tej pory użytkują.
Nowy kościół rzymskokatolicki w Brodach, który ma zastąpić stary, zabytkowy, zamieniony na cerkiew
Po odebraniu katolikom szesnastowiecznego kościoła brodzcy katolicy zostali zmuszeni do odprawiania nabożeństw w prywatnych mieszkaniach bądź pod gołym niebem. Później ze składek Polaków wybudowano kaplicę, w której odprawiało się msze i wszystkie nabożeństwa.
Po pokonaniu wielu przeszkód stawianych przez administrację ukraińską i dzięki pomocy brodzian rozrzuconych niemalże po całym świecie – zaczęto budować nowy kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę świątyni dokonał kardynał Marian Jaworski 18 VI 2000 roku. W czasie 10 lat, postawiony niedaleko dworca kolejowego kościół, został zbudowany.
Dwudziestego drugiego maja nastąpiła konsekracja kościoła, której dokonał arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. Zjechało z tej okazji dużo gości: księża rzymsko­katoliccy – Polacy pracujący na terenie Ukrainy w liczbie kilkunastu, pop prawosławny i grekokatolicki z Brodów, mer Brodów Bogdan Semczuk, siostry sercanki z Brodów, Lwowa oraz innych miejscowości Ukrainy, goście z Polski – członkowie Koła Przyjaciół Brodów, goście indywidualni z Polski, mieszkający dawniej w Brodach, przyjezdni z okolicy oraz mieszkańcy Brodów.
Msza święta, która odbyła się w nowo wybudowanym kościele, rozpoczęła się o godz. 11.00. Arcybiskupowi asystowało kilku księży. Kościół był pełen ludzi – ławki były wypełnione, wielu ludzi stało w nawach. Przed mszą św. proboszcz ksiądz Anatol Szpak przywitał wszystkich gości, w tym gości z Polski, dawnych mieszkańców Brodów. W asyście proboszcza i ministrantów arcybiskup dokonał poświęcenia kościoła. Po poświęceniu, przed czytaniem liturgii i ewangelii śpiewali brodzianie – małżeństwo Olszewskich i chór z katedry lwowskiej z akompaniamentem organów. Homilię wygłosił arcybiskup M. Mokrzycki. Na wstępie przywitał gości przyjezdnych i mieszkańców Brodów i okolicy. Wspomniał świętych i beatyfikowanych w katedrze lwowskiej: arcybiskupa J. Bilczewskiego, J. Pelczara, Z. Gorazdowskiego i Jakuba Strzemię (Strepa).
W homilii zwrócił uwagę na przewrotność naszych czasów, kiedy zło nazywa się dobrem. Stwierdził również, że następuje nie tylko zniszczenie miast i wsi, ale następuje zniszczenie człowieka, który osłabił sumienie i stracił wrażliwość na słowo Boże. I przed nami, przed Ukrainą, staje konieczność odbudowy człowieka, człowieka o wrażliwym sercu i sumieniu, który żyje w prawdzie i ma być uczciwy we wszystkim, co czyni. Arcybiskup szczególnie serdecznie podziękował siostrom sercankom, które pracują w parafii w Brodach. Zajmują się katechezą, służą pomocą ludziom starszym i ubogim, organizują wakacje dla dzieci, prowadzą zajęcia i przygotowują je do życia. Ponadto przygotowują kościół do nabożeństw i mszy św. Po homilii odmówiono litanię do wszystkich świętych, po czym arcybiskup przystąpił do namaszczenia olejami świętymi ołtarza i ścian kościoła.
W czasie ofiarowania nastąpiło składanie darów przez dzieci i dorosłych, członkowie Koła Przyjaciół Brodów przekazali krzyż przez siebie ufundowany. Odśpiewano hymn dziękczynny „Ciebie Boże chwalimy”. Proboszcz dziekan A. Szpak podziękował za wsparcie zagranicznym organizacjom kościelnym, takim jak Renovabis i Kirche in Noll oraz dobrodziejom z Polski, a szczególnie śp. Oktawii Górniak, która przekazała na budowę kościoła znaczną kwotę pieniędzy i została uhonorowana tablicą pamiątkową.
W kościele w bocznym ołtarzu znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, tzw. Madonny Brodzkiej (namalowanej przez L. Abramowiczową), ufundowana przez dr St. Schylleny-Valis i poświęcona przez Jana Pawła II 22 maja 1995 r. w Skoczowie. Na koniec uroczystości zebrani usłyszeli „Pieśń do Madonny Brodzkiej” autorstwa brodzian Stanisławy i Piotra Sirków i śpiewanej na melodię „Zdrowaś Maryjo”.

PIEŚŃ DO MADONNY BRODZKIEJ
Matko Najświętsza
z kościoła brodzkiego
uproś nam łaski Syna
Swojego.
Bądź – z nami zawsze
w każdej potrzebie
Madonno nasza błagamy
Ciebie.
Pamiętaj o tych, którzy
czczą Cię w Brodach
i tych rozsianych hen
po świata grodach.
Daj nam brodzianom
spotkać się w niebie,
Madonno nasza, błagamy
Ciebie!

Po zakończeniu mszy św. zaproszeni goście udali się na plebanię na poczęstunek. Na probostwie byli obecni trzej przedstawiciele Rady Ochrony Miejsc Pamięci i Męczeństwa z Warszawy. Przyjechali, aby obejrzeć cmentarz wojskowy w Brodach i omówić z władzami miasta szczegóły inwentaryzacji i uporządkowania tego miejsca.
Grupa Brodzian z całej RP przybyła na poświęcenie nowego kościoła. W środku ks. arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki