Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Józef Wołczański, SERIA WYDAWNICZA „BIBLIOTEKA HISTORYCZNA ARCHIWUM METROPOLII LWOWSKIEJ OBRZĄDKU ŁACIÑSKIEGO W KRAKOWIE

SERIA A: ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

tom 1: ks. Teofil Skalski, Terror i cierpienie. Kościół katolicki na Ukrainie 1900–1932. Wspomnienia. Opracowanie, wstęp, przypisy, indeksy oraz wybór aneksów i fotografii J. Wołczański, Lublin–Rzym–
–Lwów 1995
tom 2: Nieznana korespondencja arcybiskupów metropolitów lwowskich Józefa Bilczewskiego z Andrzejem Szeptyckim w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918–1919. Opracowanie, wstęp, przypisy, indeksy, wybór aneksów i fotografii J. Wołczański, Lwów–Kraków 1997
tom 3: ks. Józef Anczarski, Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce Wschodniej 1939–1946. Wyd. 2 poprawione i uzupełnione. Opracowanie, wstęp, przypisy, indeksy oraz wybór fotografii J. Wołczański, Lwów–Kraków 1998
tom 4: ks. Zygmunt Hałuniewicz, Zostaje tylko pamięć... Listy z łagrów 1947–1953, cz. 1–3. Opracowanie, wstęp, przypisy, indeksy oraz wybór fotografii J. Wołczański, Lwów–Kraków 1998–1999
tom 5: Dokumenty Kościoła rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Inwentarze. Opracował, wstępami opatrzył i podał do druku J. Wołczański, Kraków 2007
tom 6: ks. Teofil Skalski, Terror i cierpienie. Kościół katolicki na Ukrainie 1900–1932. Wspomnienia. Wyd. drugie, poprawione i uzupełnione. Opracowanie, wstęp, przypisy, indeksy oraz wybór aneksów i fotografii J. Wołczański, Kraków 2008
tom 7: Inwentarz akt wydziałów i studiów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie do roku 1939, cz. 1. Opracował i podał do druku J. Wołczański, Kraków 2009
tom 8: Inwentarz akt wydziałów i studiów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie do roku 1939, cz. 2. Opracował i podał do druku J. Wołczański, Kraków 2010

SERIA B: STUDIA

tom 1: Kościół na drogach historii. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Tadeuszowi Śliwie, red. J. Wołczański, Lwów–Kraków 1999
tom 2: s. M. Stefania Jaworska, Dzieje Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w latach 1884–1939, Lwów–Kraków 1999
tom 3: ks. Adam- Kubasik, Arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego wizja ukraińskiego narodu, państwa i Cerkwi, Lwów–Kraków 1999
tom 4: Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu, ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim, red. J. Wołczański, Kraków–Kamieniec Podolski 2001
tom 5: Józef Wołczański, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1939, Kraków 2002
tom 6: Józef Wołczański, Między zagładą a przetrwaniem. Wybrane obiekty sakralne archidiecezji lwowskiej i diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego na Ukrainie Zachodniej 1945–1991, Kraków 2005
tom 7: Józef Wołczański, Eksterminacja narodu polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopołsce Wschodniej w latach 1939–1945. Materiały źródłowe, cz. 1, Kraków 2005; cz. 2, Kraków 2006
tom 8: Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917–1991, red. J. Wołczański, Kraków 2010