Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Modlitwa Wiernych na Mszy Świętej za Orlęta Lwowskie 22 XI 2010 roku

Kościele lwowski, wypłyń na głębie – jest przy tobie Chrystus.
Boże, Panie dziejów, prosimy Cię za Kościół święty na ziemi lwowskiej, któremu po ciemnej nocy sowieckiego ateizmu udzieliłeś daru wolności. Spraw, aby odzyskał zagrabione mu niegdyś świątynie i mógł bez przeszkód głosić swe posłannictwo miłości i pokoju, służąc zwłaszcza opuszczonym i pokrzywdzonym. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Ojczyzna jest Matką – przeklęty kto zasmuca Matkę swoją.
Boże, źródło miłości, otaczaj naszą ojczyznę swą wszechmocną opieką i wzbudzaj w niej kolejne pokolenia ludzi wiernych nauczaniu Kościoła, mądrych, solidarnych i ofiarnych. Spraw, aby rządzący naszym krajem umieli przyczyniać się do zwycięstwa prawdy, sprawiedliwości i miłości w życiu publicznym. Ciebie prosimy…

Ziemi nie da się oszukać – kto wrzuca w nią złe ziarno, zbiera plewy.
Boże, źródło przebaczenia i pojednania, uwolnij naszych sąsiadów Ukraińców od szerzącego się wśród nich zgubnego nacjonalizmu. Spraw, aby ziemia kresowa, a zwłaszcza Lwów był – tak jak w przeszłości – przykładem zgodnego współżycia różnych narodów, religii i kultur.Ciebie prosimy…

Krew męczenników posiewem wiary i miłości.
Boże Najświętszy, prosimy Cię o wyniesienie na ołtarze sług Twoich: o. Wenantego Katarzyńca, o. Serafina Kaszuby, o. Ludwika Włodarczyka, ks. Władysława Bukowińskiego, ks. Pawła Mosinga, Matki Ludwiki Morawskiej, zakonników dominikańskich z Czortkowa oraz wielu innych bohaterskich świadków wiary na Kresach, których męczeństwo nie spotkało się dotąd z należytym uznaniem. Spraw, aby przykład ich życia owocował wzrostem wiary i pojednaniem narodów, które czerpią z tego dziedzictwa. Ciebie prosimy…

Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Być zwyciężonym, a nie ulec to zwycięstwo.
Boże, życie i zmartwychwstanie nasze, przyjmij do swej chwały dusze bohaterskich obrońców Lwowa i ziem południowo-wschodnich z lat 1918–1920, 1939 i 1944, zamordowanych w Katyniu, ofiary sowieckiego, hitlerowskiego i ukraińskiego totalitaryzmu. Spraw, aby przykład ich życia zawsze pobudzał serca Polaków do ofiarnej służby ojczyźnie i pielęgnowania pamięci o Kresach. Ciebie prosimy…

Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
Boże, źródło prawdy i męstwa, przyjmij do swej chwały wszystkie ofiary smoleńskich wydarzeń z 10 IV 2010 roku, a zwłaszcza śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonkę Marię, którzy ponieśli śmierć w służbie Rzeczpospolitej. Spraw, aby na przekór manipulacjom i kłamstwom zostały wyjaśnione i naświetlone opinii publicznej wszystkie aspekty tamtej tragedii. Ciebie prosimy…

Błogosławieni, którzy w czasie gromów nie utracili równowagi ducha.
Boże miłosierdzia, otaczaj swą opieką naszych rodaków za wschodnią granicą, którzy mimo wielu przeciwności wciąż trwają na kresowym posterunku. Spraw, aby zostały im zapewnione możliwości swobodnego i nieskrępowanego rozwoju, pięlęgnowania wiary ojców, rodzimej kultury i języka, posiadania potrzebnych im domów i instytucji. Ciebie prosimy…

Narody tracąc pamięć tracą życie.
Boże mocy ufających Tobie, błogosław nam samym oraz wszystkim, którzy nie ustają w pracy nad zachowaniem kresowego dziedzictwa historycznego i kulturowego zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Spraw, aby dzięki zaangażowaniu władz państwowych powstała instytucja, która dysponując odpowiednim zapleczem naukowym i materialnym, szczytnie przyczyniła się do wykonania tego zadania. Ciebie prosimy…